Een teller (counter) op je website levert veel info
ofwel
Zorg dat je een eigen counter op je website hebt en ziet wie je wanneer bezoekt.

Introductie (Home)

Basis benodigheden

Goals en Ethiek

Veel Geduld Nodig

Website Leeftijd

Googlebot Bezoek

Google's Indexering

Google's Instabiliteit

Supplemental Index

W3C validatie

Googlebot Detectie

Google Account

Zoekmachine Optimalisatie

Teller op je Website

Page Rank (PR)

Last-Modified

Sitemaps

Robots.txt

Frames en Fabels

Hoe Zoekt Google

Link Populariteit

Resultaten

27 juli 2007 geschreven. Bijgewerkt: 18 feb. 2008.
Een ervaringsverhaal over zoekmachine optimalisatie voor beginnende websites. Doe je voordeel ermee.

TELLERS OP JE PAGINA's:

Er zijn allerlei gratis tellers op je domein te zetten die e.e.a. aan informatie geven. Aangezien je dan nog niet precies weet wat en hoe ze nu eigenlijk inventariseren heb ik die weer verlaten en er een eigen teller opgezet die ik zelf kan configureren en die me ontzettend veel informatie oplevert in één oogopslag, waarvan ik zelf precies weet welke waarde ik daar aan kan toekennen. De bbclone teller is gratis. Je zult de teller zelf op je server moeten zetten en configureren.

Alle klikken naar de website kun je daarmee volgen en inventariseren en precies zien met welke zoekwoorden of hoe de bezoeker is binnengekomen en welke pagina's allemaal worden aangeklikt en hoe lang een bezoeker op je pagina rondhangt. Je kunt het spiderbezoek gedeeltelijk laten negeren door je teller voorzover deze zichzelf als spider bekend maken. Dat is belangrijk omdat het spider bezoek feitelijk in het begin een groter deel van de "bezoekers" is dan het echte bezoek. Bij mij verdrievoudigde het aantal zogenaamde klikken als de spiders niet van de bezoekers gesepareerd werden. Liever gezegd als JOUW teller niet de spiders van de van de bezoekers kan separeren dan kan hij een fantastisch bezoek aangeven terwijl er misschien geen hond langs komt. Het levert misschien een leuk bezoekersgetal op je website. Zorg dus dat je weet wat je teller doet. In de configuratie file van bbclone kun je bij $BBC_IGNORE_BOTS een gedeelte van de spiders laten negeren waaronder de googlebot. Een gedeelte zal echter niet herkend worden en die kunnen toch de bezoekersresultaten aardig verzieken. Door onder $BBC_IGNORE_IP alle IP nummers (of IP series) te vermelden die je niet wilt zien kun je beter inzicht krijgen in de echte bezoekers. Door alsmaar terugkerende IP's (of IP series) die duidelijk van een automaat afkomen te onderkennen kun je die daar voor toekomst uitsluiten. Na verloop van tijd wordt het aandeel ongeďdentificeerde bezoekers minimaal.

In elke pagina dient een scriptje te staan als je het bezoek ervan wilt laten volgen door bbclone. BBclone analyseert elke klik en slaat de gewenste informatie op waar het vandaan komt en met welke zoekwoorden de pagina is benaderd. Alle informatie wordt uit de access_log files van de server gehaald in is daar terug te vinden. Omdat je hier wederom php code in html files zet (als je geen php files gebruikt) zal je server ook hier weer php code uit html files moeten kunnen parsen. Zie hiervoor het stukje bij de googlebot detectie.

PAGE RANK (PR) NUTTELOOS!?

Het begrip pagerank (PR) en ranking bij het vinden van zoekwoorden wordt veelvuldig door elkaar gehaald. Daarnaast zijn er mensen die PR per abuis vertalen als Public Relations. De google PR heeft daar ook wel iets van weg. Dan zijn er nog de grote verschillen in denken over de "echte pagerank", die je niet kent en ook niet te weten komt, en de maanden achterlopende afgeleide daarvan ook wel de TBPR (Tool Bar Page Rank) genoemd. Deze kun je zichtbaar maken in de google toolbar. Het begrip PR zoals hier bedoeld is eigenlijk de TBPR omdat het de enige is die je te weten komt. Ofwel PR = TBPR.  
PR is een getal tussen 0 en 10. Het is een min of meer logaritmische schaal waarbij 0 staat voor b.v. 0-10, 2 voor 10-100 en 3 voor 100-1000 enz. De pagerank wordt in principe voortdurend bepaald door google en de werkelijke uitkomst doet mee in hun beslissings algoritmes voor allerlei zaken, die uiteindelijk met je ranking in de SERPs te maken kunnen hebben. Het zegt iets over de belangrijkheid op het internet van je pagina in de ogen van google. In het artikel google-page rank-what-do-we-really-know-about-it staat een uitgebreide beschouwing waar ook een Nederlandse hoe-werkt-pagerank samenvatting van bestaat. En verder lees deze blog: why-google-cant-just-dump-pagerank. Als je een google toolbar hebt kun je voor elke site binnen je browser de ranking aflezen of je kijkt bij b.v. Page Rank Checker voor ca 40 google datacentra naar het resultaat. In principe is dat 40x hetzelfde, overeenkomende met de TBPR. Alleen tijdens een update kunnen er verschillen zijn. PR wordt door google bepaald aan de hand van een algoritme wat kijkt naar alle uitgaande en inkomende links en hoe die over het hele wereldwijde internet zijn verspreid. Interne links hebben geen invloed op je totale beschikbare page rank maar wel over de verdeling daarvan over de pagina's. De PR werd eens in de ca 3-4 maanden opnieuw zichtbaar gemaakt voor je website. Maar dit is een gemiddelde, soms zit er een jaar tussen. De laatste paar maanden (eind 2007- begin 2008) gebeuren er vreemde zaken met PR. Eén ding valt me nu op: alle pagina's in de supplemental index zijn hun PR kwijt geraakt (grijze balk) zonder uitzondering. Velen vielen bij mij zo van PR=3 terug op de grijze balk, terwijl alle andere pagina's uit de main-index hun orginele PR gewoon behouden.
Zit je overigens op de overgang tussen 2 waarden, dan kan je gemakkelijk bij een volgende update weer terugvallen naar een lagere waarde omdat b.v. een belangrijke inlink is weggevallen. Uitgaande links hebben een geringe negatieve invloed en inkomende links een belangrijke positieve invloed op je PR. Als je uitgaande links voorziet van de rel="nofollow" parameter dan is er geheel geen negatieve invloed meer maar ontrek je de mogelijke positieve invloed aan degene waarnaar je linked, wat bij een uitwisseling van links niet fair is. Sommige controleren dit ook en straffen "nofollow" af met het terecht verwijderen van hun link naar jouw pagina.

De PR is wel een leuke indicatie maar heeft minder invloed op het al of niet gevonden worden binnen google op zoekwoorden dan je uit allerlei verhalen leest. Mijn ervaring is dat de ranking voor zoekwoorden in het gevonden worden van mijn sites toen de PR nul was en nu deze nu 3 en 4 scoren niet wezenlijk is veranderd. Het hebben van veel inkomende inlinks die je PR theoretisch ook kunnen opkrikken zijn toch meer van belang voor het komen van bezoekers via zo'n link naar je website dan voor het direct gevonden worden binnen google via zoekwoorden. Als je de internetverhalen leest lijkt het soms van enorm belang te zijn een hoge PR te hebben. Dat is dus volkomen kul. Als je kijkt bij het zoeken wat de PR van sites is, die bovenaan of op de eerste pagina van google komen, wemelt het van de pagina's met PR nul en nog veel meer pagina's met helemaal geen PR. Dus kan het belang van PR nooit zo groot zijn als soms wordt gesuggereerd. Er is ook niemand die weet hoe groot de rol is van PR in het rangschikken van pagina's. Pagina's met zonder page rank (grijze balk) zitten allemaal in de supplemental index blijkt nu en zijn dan stukken slechter vindbaar worden in de SERPs als er veel concurrentie is.
Volgens mijn ervaring speelt PR verder een nauwelijks merkbare rol in de SERPs.

Ter bevestiging van deze conclusie haal ik een uitspraak (2004) aan van een google medewerker:
"The PageRank that is displayed in the Google Toolbar is for entertainment purposes only".
Doe een google search op de hele dik gedrukte regel, lees en trek je eigen conclusies. Het zal duidelijk zijn dat het tegengeluid ook meteen door google medewerkers wordt geuit. Ik ga echter op mijn eigen ervaringen in deze af. Je zou het beter als volgt kunnen formuleren: heb je een hoge PR dan ben je in google termen een belangrijke website maar wil dat nog NIET zeggen dat je goed wordt gevonden, maar heb je een lage PR dan wil dat niet zeggen dat je NIET goed en vaak gevonden kan worden.

Er hangt ook een grote mist rondom de wijze waarop PR kan worden opgekrikt en waarom de éne site hoog scoort en de andere laag. Eén factor is voor mij duidelijk: de factor leeftijd speelt een grote rol in de PR. De reden is enerzijds dat het getal meestal maanden achterloopt bij de realiteit en een tweede reden is dat er inlinks ontstaan die je niet zelf hebt geďnitieerd. Wil je een hoge PR (waarom zou je?) dan moet je dus lang bestaan en sites met een hoge PR laten inlinken en zelf niet te veel en onnodig uitlinken. Eén enkele inlink van een website met een PR=8 kan jouw een PR=4 bezorgen, al heb je verder geen enkele inlink.

Volgens google vindt je met link:www.mijnwebsitenaam.nl (geen spatie geoorloofd na link: , dat geeft andere info) b.v. de links die naar de site wijzen, maar daar klopt niets van. Ook voor die link informatie geldt dat ze maanden achterloopt. Doe ik dat voor mijn 2 geoptimaliseerde sites (niet de website van dit verhaal!, die is n.l. nog niet echt geoptimaliseerd enn bestaat te kort) dan vind ik weinig inlinks b.v. 5. Ik ken er zelf al gauw een stuk of 30. Kijk je op de google account dan kan je daar ook vinden welke sites inlinken (zie: "koppelingen" op je google account) en dan blijken dat er maar liefst 52 te zijn, waaronder ook de tijdelijke links vallen, maar de vaste links daarvan waren er zo'n 40. Een open source tool dat ook vrijwel al je backlinks vindt is te vinden bij linkhounds. Ook Yahoo geeft vrii veel links met link:www.mijnwebsitenaam.nl, vrijwel alle links worden gevonden binnen Yahoo met: -asdfasd292sdf link:http://www.jouwdomein.nl/.
Mijn conclusie: link:www.mijnwebsite.nl geeft alleen bij Yahoo nuttige informatie. De back-link informatie van google wordt n.l. tegelijkertijd met de PR aangepast en dat was de laatste keer dus in april 2007 (zie boven).
email:robvh@onsnet.nu

Valid XHTML 1.0!
introductie | basis_benodigdheden | goals_en_ethiek | veel_geduld_nodig | website_leeftijd | googlebot_bezoek | google's_indexering | google's_instabiliteit | supplemental_index | w3c_validiteit | googlebot_detectie | google_account | zoekmachine_optimalisatie | teller_op_je_website | page_rank | last_modified | sitemaps | robots.txt | frames_en_fabels | hoe_zoekt_google | link_populariteit | resultaten